فروش لواميزول‌ ضد انگل تابرنیل – LEVAMISOL

لوامیزول باتاثیر بر سیستم عصبی به فلج‌ شدن عضلات‌ کرم‌ ودر نتیجه موجب‌ دفع‌ آن‌ از طریق مدفوع مي‌شود که با توجه کردن در مدفوع می توان کرم های دفع شده را مشاهده کرد
به‌عنوان‌ محرک‌ سيستم‌ ايمني‌، می تواند از طريق‌ تعديل‌ پاسخهاي‌ ايمني‌ سلولي‌ موجب‌ بهبود کار سلولهاي‌ Tمي‌شود
مناسب برای تمام پرندگان زینتی
?موجود وقابل ارسال به سراسر کشور
اسماعیل خالویی .اصفهان
۰۹۱۳ ۴۱۱ ۴۷۰۴

LEVAMISOL

درباره نویسنده

پست های مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.