فوریه 28, 2021

ابله و شناخت آن

ابله و شناخت آن   ابله قناری ویروسی میباشد و از ویروسی بنام (پوکس) همان ویروس ابله که خیلی کشنده و خانمان برانداز هست از راه های هوا و آب و غذا و...

Scroller

News scroller you can display, latest news, category, tag

News Scroller