قالب وردپرس

رسمی بلند ایرانی(شناخت و توضیحات)

قناری و  تعریف قناری  کشیده بلند و ویژگیهای آن

با سلام خدمت دوستان و اعضای گرامی

در این بخش به توضیح مختصری از فرایند و نژادهای دخیل در پرورش قناری رسمی بلند و توضیح امتیازات و شرایط آن میپردازیم

 

در ادامه نوشتار های تولید نسل قناری برتر وتولید کنندگانی که با تحمل سختی ها و مرارتهای بسیاردر راه تولید قناری ایده آل و مطلوب نظر همچنان دست از طلب بر نداشتند و با پایداری و ایستادگی در این راه ثابت قدم ماندند و مباحثی که در حاشیه این بحث پیش آمد که ما را از هدف اصلی که همانا شناسایی قناری رسمی ایرانی بود دور نگه داشت .بر آن شدم تا دوباره این بحث را دنبال کرده با استفاده از نظرات و تجربه های شما عزیزان سعی در ارائه تعریفی واحد برای قناری رسمی ایرانی و شناساندن آن به جامعه جهانی باشیم.

گرچه هستند کسانی که در این میان به اقتضای منافع مادیشان همواره بر طبل مخالف بکوبند و با ایجاد هیاهو سعی در سنگ اندازی در این طریق نمایند و مخالف ارائه تعریفی واحد برای رسمی ایرانی باشند که باشند خیالی نیست.

برای ورود به گروه بازار قناری اصفهان لینک زیر را کلیک نمایید

https://telegram.me/joinchat/CnAsbj7l17ZdbTaMxpx3tQ

 

همانطور که همه عزیزان مستحضرند رسمی ایرانی حاصل امتزاج نژادهای یورکشایر یا لانک شایر با نژادهای مرکب از رسمی قدیمی ایران با نژاد جیبر یا جیبوسو میباشد که این امتزاج میتواند دارای حالات متفاوتی باشد .

قبل از بررسی این حالات باید ابتدا یکسری پارامترها را تعریف نمود که همانا تعریف قناری های هیبریدترکیب های مختلف می باشد.

1-یکسر یورک :

به قناری حاصل از امتزاج نژاد یورک یا لانکشایر با رسمی قدیمی ایرانی گفته می شود که نسبت به نژاد یورک کمی باریکتر گشته و همچنان دارای ابرو و سری گرد و درشت میباشد که برآمدگی سینه در آن مشهود است.درجه خلوص این نوع قناری هرچه به سوی رسمی ایرانی نزدیکتر شود مطلوب تر است که شاید در نسلهای بعدی این فاصله کمتر شود.

 

2-یکسر جیبر:

به قناری حاصل از امتزاج نژاد جیبر یا ژیبوسو با قناری رسمی قدیم ایرانی گفته میشود که نسبت به نژاد رسمی ایرانی دارای سری ریزتر و پاهای بلند تر و زاویه ایست مناسبتر میباشد ولی نسبت به نژاد جیبر یا ژیبوسو دارای پاهای ضعیفتر و زاویه ایست کمتر میباشد.این نوع قناری نیز هرچقدر از طول بیشتری برخوردار باشد مطلوبتر است.

 

3-کشیده بلند:

به  نسلهای بعدی حاصل از امتزاج یکسر یورک با رسمی قدیمی ایران یا یکسر جیبر بلند گفته می شود که نسبت به قناری یکسر یورک دارای جمجمه ای کوچکتر وابروی کمتر (گاها” بدون ابرو ولی نسبت به رسمی دارای تنه  کلفتر)و پا بلند تر و بدون برآمدگی سینه و به لحاظ ایست دارای زاویه مناسبترمی باشد .که هر چه این نوع قناری باریک تر باشد مطلوب تر است  

 

حال که با نژادهای هیبرید یا واسطه برای تولید رسمی بلند آشنا گشتیم بهتر است به تعریف این دسته بپردازیم

ولی قبل از آن بهتر است بدانیم رسمی بلند در حال حاضر دارای تعاریف گوناگون توسط افراد مختلف میباشد ولی هدف ما رسیدن به یک تعریف واحد برای این نوع قناری میباشد.در اینجا سعی میکنم رسمی های موجود را طبقه بندی نمایم.

ضمنا ملاک تشخیص فقط دم قناری نمیباشد اما برای درک بهتر موضوع و فرار از حجم بالای سوالات افراد مبتدی به ناچار این مقیاس آورده شده است

 

1- گروه اول:

نماینده این گروه دارای پرهای ریز چسبان و پاهای بلند با پیدایی ران (گاها”کمی لخت)زاویه ایست 45 درجه یا بیشتر وسر فندقی و بدون ابرو و شکم با طول دمی حداکثربین 100-105 میلیمتر و بسیار باریک و و ظریف میباشد که روی هم از تناسب خوبی برخور داراست.

 

2-گروه دوم:

نماینده این گروه دارای پرهایی درشترو پر تر و به لحاظ تنه بلند تر و کمی کلفت تر از گروه اول میباشد که دارای خصوصیاتی مانند پا هایی استوار و بلند و پیدایی ران (گاها” کمی لخت) سر فندقی و نداشتن ابرو و شکم ودارای دست پرهای بلندتری است که از زاویه ایست مناسبی برخوردارمیباشد.طول تنه و دم بلند تر از گروه اول بوده و طول دم این گروه حدودا” بین 103-110 میلیمترمی باشد.

 

3- گروه سوم :

نماینده این گروه دارای خصوصیات گروه دوم است با این تفاوت که این گروه از طول تنه و دم بلند تری نسبت به گروه دوم برخور دار است و دارای ابهت و وقار بیشتری مییباشد.طول دم در این گروه حدودا” بین 110-115 میلی متر میباشد.

البته بینابین این گروه ها قناری های دیگری هم به وفور یافت میشوند که اگر همه آنها را بخواهیم طبقه بندی کنیم

بحث خیلی مفصل تر گشته باعث اطاله کلام خواهد شد که شاید خواننده را سر در گم کندو ما را از هدف اصلی دور نماید .این تکثر به لحاظ وجود گونه های هیبرید فراوان در سر راه تولید این قناری میباشد

و شاید مهمترین عامل این روند نداشتن تعریف جامعی از رسمی بلند ایرانی است که باعث سر در گمی تولید کنندگان این قناری می شود و کشور ما متا”سفانه فاقد انجمن یا اتحادیه و یا فدراسیون جامعی برای علاقمندان این رسته میباشد.ولی عدم اینها نباید مانع از گرد همایی دست اندر کاران و تولید کنندگان و پیشکسوتان این رسته برای رسیدن به تعریفی واحد برای رسمی ایرانی و پذیرش آن از طرف جامعه قناری بازان و معرفی آن به دنیا گردد.    

حال با توجه به مطالب بالا(که قطعا” دارای کاستی های فراوانی است که با بهره مندی از تجربیات و اطلاعات شما عزیزان که در قالب نظر یات بیان خواهید کرد عیوب آن به تدریج مرتفع خواهد گشت )ذیلا ” به تعریف رسمی بلند ایرانی که برآیند خصوصیات برتر نژادهای مشروحه بالاست می پردازم و قبل از آن عیب و حسن رسمی را بررسی می کنیم .

 

 عیوب مطروحه بر سر راه تولید رسمی ایرانی

 https://telegram.me/canaryesfahan/39                                                                                  

                                                                         

1-دارا بودن سر درشت

2- دارا بودن ابرو یا اخم

   3- دارا بودن پر ژیبوسی 

  4- نداشتن زاویه ایست مناسب

5-عدم پیدایی ران و کوتاهی پاها

6-برآمدگی   ناحیه سینه

7-پیوستگی سر و تنه

 

صفات خوبی که باید مورد توجه قرار گیرد عباتند از:

1-دارا بودن سر فندقی

2-دارا بودن زاویه ایست مناسب حداقل 45 درجه

3- دارا بودن پر ریز چسبان و نداشتن پر ژیبوسی

4-دارا بودن تنه باریک و دم متناسب که از طول خوبی برخوردار باشد

5- پیدایی ران و بلندی پا

6- جدایی سر از تنه

7-دارا بودن دم رسمی (که از دمگاه باریک و نزدیک به انتها پهن می گردد و با دم یکنواخت یورک متفاوت است) و دست پرهای بلند و مرتب

8-عدم برآمدگی در ناحیه سینه

9-نداشتن ابرو یا اخم

10-دارا بودن تناسب که به قناری کلاس و شخصیت میدهد

11-دارا بودن سر و نوک و خط چشم مناسب

پس بنا بر این می توان از روی همین خصوصیات به تعریف رسمی بلند که همانا برآیند صفات خوب و متمایز از قناری های هیبرید می باشد پی برد

 

قناری رسمی ایرانی قناری است که دارای تنه باریک و دم متناسبی است که تواما” از طول مناسبی بر خوردار است .سر فندقی شکل این پرنده توسط گردن از تنه جدا میگردد ودر ناحیه چشم هیچگونه ابرویی مشاهده نمیگردد.

همچنین این پرنده از پاهای استوار و بلندی برخوردار است که ناحیه ران آن با جدایی از تنه کاملا”پیداست و زاویه ایست این پرنده حداقل 45 درجه با محور افقی میباشدو هیچگونه برآمدگی در سینه قناری مشاهده نمی گردد.پرهای این پرنده ریز و یکنواخت و بدون اعوجاج سراسر بدن پرنده را می پوشاند.این خصوصیات روی هم پرنده ای متناسبی را تشکیل می دهد که دارای ابهت و شخصیت ممتازی خواهد بود .

امید وارم توانسته باشم ذره ای ولو اندک به تعریف رسمی ایرانی کمک کرده و به جامعه قناری بازان خدمت ناچیزی نموده باشم باشد که شما سروران گرامی با ارائه پیشنهادات و نظریات ارزشمند خود به جلال آقابابایی به تعریف جامع این پرندهیاری و ما را در این راه پر نشیب یاوری نمایید منتظر نظریات ارزشمند شما عزیزان هستیم.

در ادامه مباحث قبلي مبني بر چگونگي توليد نسل برتر قناري رسمي ايراني بايد به استحضار دوستان محترم برسانم كه توليد نسل برتر هر نژادي مستلزم تلاش و كوشش مستمر در مسير تو ليد آن نژاد است و اين راهي است پر نشيب و فراز كه سالهاي متمادي ممارست و استمرار در كار و تلاشي خستگي ناپذير راطلب مي كند توليد قناري مرغوب فقط با سرمايه گذاري و خریدچند قطعه قناری مرغوب بدست نمیاد گرچه سر مايه گذاري ابزار لازم است ولی کافی نیست.

در اين مسير علاوه بر داشتن تجربه باید   دارای دید و شناخت خیلی خوبی در تهيه مولد ها و نیز در ترکیب آنها بود و از ترکیب باری بهر جهت و شانسی امتناع نمود .برای تولید .سالهای سال وقت و ممارست ومداومت نیاز است تا به افق از پیش تعیین شده رسید این راهی نیست که بتوان یک شبه رفت.هستند پیشکسوتانی که ساليان سال در راه تولید یک نژاد خاص زحمت کشیدند خواه آن نژاد رو ي بورس بود یا نه آنها دست از تلاش بر نداشتند.و برای یافتن یک پرنده چه مخاطراتی را بجان خریدند و رنج سفرهای بسيار بردند. تاکید میکنم تولید یک نژاد منحصر به یک شخص نبوده و نیست بلکه ماحصل تلاش خیلی كسان در دست یک نفر به نتیجه مطلوب رسیده و بی آنکه نامی از دست اندر کاران نسل قبل این پرنده برده شود باعث شهرت آخرین تولید کننده شده است.

 

پس برای تولید یک پرنده نسل برتر اول باید ببینیم دنبال چی هستیم و چه هدفی را دنبال مي كنيم ؟

و چه نژادهایی را با هم ترکیب کنیم و آگاهانه دست به ترکیب نژاد بزنیم تا ضمن حفظ نژادهای اصیل  ا ز ترکیب نابجا پرهیز کنیم.گر چه ديگر اكنون اين مسير توسط پيش قراولان همواره گشته و نياز به شروع تركيب از صفر را مرتفع ساخته ولي معدود كساني هنوز هم دوست دارند خود اين راه رفته را بپيمايند.

در مسير توليد رسمي بلند يا همان رسمي ايراني چون داعیه داران بیشتری دارد و هر کس خود را صاحب سبک میداند و هرپرنده ای را به صلاح دید خویش رسمی میخواند داستان خيلي مفصل است و هيچ كس حاضر به پذيرش تعريف فرد ديگري از رسمي ايراني نيست .هستند كساني كه به مدد استطاعت مالي ماحصل دسترنج سالهاي متوالي شخصي را به گزاف خريده و ضمن انكار پيشكسوتان توليد كننده قبلي خود را مالك الرغاب بي رغيب عرصه رسمي قلمداد نموده و خود را يگانه و ديگران را بيگانه مي پندارند.

.گویی از روز ازل اصلا قناری را اینها خلق کرده اند چه رسد به نژاد رسمی بلند.که انرا مصادره به مطلوب میکنند.در حالی که باید بدانند اگر امروزه آقای فلان  و آقای بهمان در این زمینه مطرحند شریک افتخار پیشکسوتان هستند.عده اي هم هستند با وجود اين كه در اين زمينه بسيارمبتدي هستند و سابقه اي ندارند و تا ديروز زير نظر فلان پيشكسوت نامي فعاليت داشتند و امروز زير نظر كس ديگر و فردا شايد زير نظر شخص سومي به محض بدست آوردن چند قطعه قناري زيبا به خود غره شده خويش را مدعي و كارشناس رسمي قلمداد مي كنند و به خود اجازه مي دهند حرمت همه پيشكسو تان را شكسته و نتيجه زحمات آنها را زير سوال ببرند .خوب است  اين عزيزان پيش از آنكه بازي ايام به سراغشان بيايد از خواب غفلت بيدار شوند

كه يكي نغز بازي كند روزگار                            نشاند ترا نزد آموزگار

قبل از ورود نژادهاي یورکشاير و لانكشاير به ایران در اواسط دهه شصت که باني و ناجی نژاد رسمی گردید قناری بازان آن زمان با ترکیب نیمچه دورگه های کم فر با رسمی های سوپر حمال سعی در تولید نوعي رسمی كه کمی صافتر و بلند تر باشد داشتند که  نسل تولید شده گرچه کمی از لحاظ جثه درشتر و پادار تر و بلند تر بود ولی همیشه یک پاپیونی به گردن داشت .این تقریبا برای عموم تولید کننده ها بود ولی در این بین معدود افرادی هم بودند که دارای رسمی های بسیار زیبا در نوع خود بودندولی با دم حداکثر نزدیک به نه سانتیمتر.

و پس از ورود نژاد هاي جيبر و ژيبوسو عده اي به تركيب آنها با رسمي قديمي ايران مبادرت نموده قناري هاي هيبريد يكسر جيبر را توليد نمودند كه ماحصل اين تركيب را بارها و بارها با رسمي قديمي تر كيب نمودند كه نتيجه اين تركيبها يكسر جيبر هاي كشيده تر و بلندتري شد كه اساس كار تركيب با نژاد يوركشاير گرديد.

عده اي همان ابتدا يورك را با جيبر تركيب كردند كه نتيجه اين تركيب هيبريد هاي بد تركيبي از كار در مي آمدند كه اگر از بين آنها آندسته از جوجه هايي كه خصوصيت رسمي گري آنها بيشتر بود را مجدادا با يكسر جيبر هاي بلند يا رسمي قديم تركيب مي كردند نسل چهارم يا پنجم آن تقريبا رسمي هاي باريك پا دار ولي كوتاه از كار در مي آمد كه اگر اينها را با يك سر يورك تركيب ميكردند (حاصل تركيب يورك با رسمي) حدودا” بيست در صد جوجه ها مقبول و مابقي نا مطلوب از كار در مي آمد و لي اگر همان هيبريد ها با نسل چندم يكسر يورك و رسمي تركيب مي كردند بين پنجاه تا شصت در صد جوجها مطلوب نظر بودند .

مخلص کلام این که افراد بسیاری در این راه تلاش کردند ولی عده معدودی پایداری واستقامت بیشتری بخرج دادند و از تجربه و دست رنج دیگران هم بهره مند گردیده تولید کننده رسمی ایرانی شدند. در اينجا اگر ياد عزيز پيشكسوتان اين عرصه را با ذكر نام بزرگشان گرامي بداريم شايسته كاري است پس از همه دوستان عزيز در خواست مي كنم با ذكر  نام پيشكسوتان شهر خودشان خود را شريك اين تكريم نمايند .

جلال آقابابایی 

برای ورود به کانال آموزشکده قناری لینک زیر را فشار دهید

https://telegram.me/joinchat/CnAsbj8lcqDRH7jYk4alkA

@canaryesfahan

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.